Aborrajado

Aborrajado

Fried yellow plantain stuffed with white cheese.

    $6.50